[1]
T. X. . Thịnh, P. . Thắng, B. T. T. . Nga, và N. V. . Minh, “SO SÁNH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG MẶT NẠ THANH QUẢN AIR-Q VÀ CỔ ĐIỂN TRONG GÂY MÊ PHẪU THUẬT Ở TRẺ EM”, YHCĐ, vol 63, số p.h chuyên đề 1-BV Nhi Thái Bình, tháng 9 2022.