[1]
T. T. . Thu, “TẦN SUẤT, ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA CƠN CẤP MẤT BÙ BETA-KETOTHIOLASE TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG”, YHCĐ, vol 63, số p.h chuyên đề 1-BV Nhi Thái Bình, tháng 9 2022.