[1]
L. M. . Đạt, N. H. . Thắng, P. H. . Thanh, và C. T. T. . Thuỷ, “THỰC TRẠNG HỒ SƠ BỆNH ÁN NỘI TRÚ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI KHOA NỘI TỔNG HỢP - BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM 2021”, YHCĐ, vol 63, số p.h 4, tháng 8 2022.