[1]
M. A. Đào, “THƯƠNG TÍCH TÉ NGÃ Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH NĂM 2021”, YHCĐ, vol 63, số p.h 3, tháng 5 2022.