[1]
Đào T. . Hằng và H. C. . Sạ, “MỘT SỐ YẾU TỐ CHÍNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG BỆNH NHÂN HIV/AIDS TẠI BỆNH VIỆN NHÂN ÁI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2021”, YHCĐ, vol 63, số p.h 1, tháng 1 2022.