[1]
T. X. . Hải và Q. A. . Trâm, “THỰC TRẠNG NHIỄM NẤM MỐC, ALFLATOXIN VÀ TRANG THIẾT BỊ BẢO QUẢN DƯỢC LIỆU TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN THUỘC TỈNH NGHỆ AN, HIỆU QUẢ CAN THIỆP, NĂM 2019”, YHCĐ, vol 63, số p.h 1, tháng 1 2022.