[1]
H. M. . Chín, T. P. . Nam, N. M. . Đăng, T. T. P. . Lan, N. H. . Chương, và V. T. K. . Anh, “KIẾN THỨC, THỰC HÀNH PHÒNG THIẾU MÁU DINH DƯỠNG Ở PHỤ NỮ ĐỘ TUỔI SINH ĐẺ ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2019”, YHCĐ, vol 63, số p.h 1, tháng 1 2022.