[1]
T. M. . Long, T. X. . Hải, và N. T. T. . Tâm, “ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG KHÁNG THUỐC KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN GÂY NHIỄM KHUẨN HUYẾT TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI NGHỆ AN NĂM 2021”, YHCĐ, vol 63, số p.h 1, tháng 1 2022.