[1]
N. V. . Chuyên, “THỰC TRẠNG NHIỄM CADIMI TRONG SỮA VÀ SẢN PHẨM TỪ SỮA TẠI ĐẮK LẮK NĂM 2020”, YHCĐ, vol 63, số p.h 1, tháng 1 2022.