[1]
L. Đình V. . Phúc, H. H. . Quang, và C. B. Lợi, “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG Ở NGƯỜI BỆNH ẤU TRÙNG GIUN ĐŨA CHÓ, MÈO TẠI TRUNG TÂM MEDIC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2018 - 2019”, YHCĐ, vol 63, số p.h 1, tháng 1 2022.