[1]
P. T. T. . Tiên, N. H. T. . Chinh, T. T. . Nghiệp, và N. T. . Dũng, “HIỆU QUẢ PHẪU THUẬT LẤY ĐỤC THỂ THỦY TINH SỚM TRONG ĐIỀU TRỊ GÓC ĐÓNG CẤP”, YHCĐ, vol 63, số p.h 1, tháng 1 2022.