[1]
B. M. . Tiến và V. T. . Lan, “Xử trí và biến chứng ở những sản phụ mổ lấy thai vì rau tiền đạo tại Bệnh viện Phụ sản Thái Bình”, YHCĐ, vol 63, số p.h 1, tháng 1 2022.