[1]
B. Đặng L. . Hương, B. Đặng M. . Trí, T. C. . Luận, và N. V. . Vũ, “HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG THẮT LƯNG”, YHCĐ, vol 63, số p.h 1, tháng 1 2022.