[1]
T. T. M. Nghi và N. H. Nam, “TỈ LỆ HẠ THÂN NHIỆT Ở BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT CẮT BÁN PHẦN DẠ DÀY QUA NỘI SOI Ổ BỤNG”, YHCĐ, vol 62, số p.h 6, tháng 10 2021.