[1]
V. D. Thiem, L. T. Ha, và P. H. Phuc, “MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC CỦA TRẺ NGHE KÉM DƯỚI 3 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG NĂM 2018-2019”, YHCĐ, vol 62, số p.h 6, tháng 10 2021.