[1]
N. T. . Dao, T. T. N. Thu, P. N. Thuy, N. T. H. Nguyen, và N. T. M. Duyen, “THỰC TRẠNG HÚT THUỐC LÁ VÀ KHẢ NĂNG TIẾP CẬN DỊCH VỤ TƯ VẤN, CAI NGHIỆN THUỐC LÁ Ở NGƯỜI CÓ BỆNH LÝ PHỔI MẠN TÍNH TẠI TRUNG TÂM Y TẾ NGÃ NĂM, TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2020”, YHCĐ, vol 62, số p.h 6, tháng 10 2021.