[1]
B. N. Ngoc, D. A. Tien, và B. T. M. Anh, “THỰC TRẠNG THỰC HIỆN QUY TRÌNH TIỆT KHUẨN DỤNG CỤ NỘI SOI TRONG PHẪU THUẬT TIM TẠI TRUNG TÂM TIM MẠCH BỆNH VIỆN E, NĂM 2021”, YHCĐ, vol 62, số p.h 6, tháng 10 2021.