[1]
T. D. Cuong, N. H. Long, N. T. . Anh, N. T. T. Huong, L. P. S. . Cuong, và H. Q. Huy, “XÁC ĐỊNH TUỔI THAI DỰA VÀO CHỈ SỐ CHIỀU DÀI ĐẦU MÔNG THAI NHI TRÊN SIÊU ÂM”, YHCĐ, vol 62, số p.h 6 (2021), tháng 10 2021.