[1]
D. M. Nhut và N. V. . Chinh, “TỶ LỆ TỒN DƯ GIÃN CƠ SAU PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT RUỘT THỪA TẠI BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG”, YHCĐ, vol 62, số p.h 6, tháng 10 2021.