[1]
D. T. . Ha, L. T. B. Thuy, và L. V. . Tinh, “KIẾN THỨC, THỰC HÀNH PHÒNG CHỐNG VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO VIRUS CORONA MỚI (COVID-19) CỦA NGƯỜI DÂN QUẬN TÂN PHÚ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2020”, YHCĐ, vol 62, số p.h 6, tháng 10 2021.