[1]
D. N. . Tuong, B. T. Hiep, D. V. Mai, và N. H. Phuc, “TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG Ở TRẺ EM Ở BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ”, YHCĐ, vol 62, số p.h 6 (2021), tháng 10 2021.