[1]
N. T. Dung, N. T. Trung, T. T. Thuy, và T. T. H. Van, “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI Ở TRẺ TỪ 2 THÁNG ĐẾN 5 TUỔI TẠI KHOA NHI, TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN YÊN PHONG, BẮC NINH”, YHCĐ, vol 62, số p.h 6, tháng 10 2021.