[1]
B. T. Hiep, C. T. K. Ngoc, N. H. . Phuc, D. T. Truc, và T. K. Ngoc, “MỨC ĐỘ TUÂN THỦ CHẾ ĐỘ ĐIỀU TRỊ CỦA BỆNH NHÂN NGOẠI TRÚ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2”, YHCĐ, vol 62, số p.h 6, tháng 10 2021.