[1]
N. T. . Loan, L. T. Huyen, và N. M. . Hien, “TỶ LỆ PHÂN LẬP VÀ SỰ ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN ACINETOBACTER SPP Ở KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC - BỆNH VIỆN THANH NHÀN”, YHCĐ, vol 62, số p.h 6, tháng 10 2021.