[1]
N. T. H. Hanh, “THỰC TRẠNG DỰ PHÒNG UNG THƯ CỔ TỬ CUNG CỦA PHỤ NỮ TRONG ĐỘ TUỔI SINH SẢN KHÁM PHỤ KHOA TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LÂM ĐỒNG”, YHCĐ, vol 62, số p.h 6, tháng 10 2021.