[1]
N. T. Nhung, L. T. Anh, và H. K. Tuan Anh, “MÔ TẢ KẾT QUẢ LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT U TUYẾN THƯỢNG THẬN LÀNH TÍNH ĐƯỜNG SAU PHÚC MẠC TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC NĂM 2018”, YHCĐ, vol 62, số p.h 6, tháng 10 2021.