[1]
D. T. . Anh, N. T. . Trang, và L. T. H. . Sen, “47. THAY ĐỔI KIẾN THỨC CỦA BÀ MẸ KHI CHĂM SÓC TRẺ DƯỚI 5 TUỔI MẮC VIÊM PHỔI ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA NHI, BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG NĂM 2022”, YHCĐ, vol 65, số p.h CD3 - Bệnh viện Phổi Trung ương, tháng 5 2024.