[1]
T. T. . Dung, N. P. . Anh, và V. T. . Thành, “46. KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG CHẾ PHẨM MÁU TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG TỪ NĂM 2022 ĐẾN 2023”, YHCĐ, vol 65, số p.h CD3 - Bệnh viện Phổi Trung ương, tháng 5 2024.