[1]
N. T. . Anh, V. V. . Hiệp, N. T. . Anh, và . Đoàn T. . Huệ, “26. TỶ LỆ NHIỄM KHUẨN VẾT MỔ KHI SỬ DỤNG KHÁNG SINH DỰ PHÒNG CEFOXITIN TRONG MỔ LẤY THAI TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN NĂM 2022”, YHCĐ, vol 65, số p.h CD2, tháng 4 2024.