Tĩnh, N. Q. và Quang, L. N. (2021) “THỰC TRẠNG CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2015 - 2019”, Tạp chí Y học Cộng đồng, 62(3 (2021). doi: 10.52163/jcm.v62i3.88.