Nga, N. T., Hà, B. T. T. và Yến, L. T. (2021) “THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO LIÊN TỤC CHO ĐIỀU DƯỠNG LÂM SÀNG KHỐI NỘI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ TỪ NĂM 2016-2021”, Tạp chí Y học Cộng đồng, 62(2 (2021). doi: 10.52163/jcm.v62i2.76.