Thắng, T. T. ., Thắng, T. D. . và Cảnh, H. Đình . (2023) “NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ CAN THIỆP TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE PHÒNG CHỐNG CẬN THỊ Ở HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI THỊ XÃ HOÀNG MAI, NGHỆ AN (2019 - 2020)”, Tạp chí Y học Cộng đồng, 64(2). doi: 10.52163/yhc.v64i2.619.