Vân, P. H. và Anh, H. . (2023) “MÔ TẢ THỰC TRẠNG NGƯỜI BỆNH RỐI LOẠN LIPID MÁU TẠI BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN TÂY NINH NĂM 2022”, Tạp chí Y học Cộng đồng, 64(2). doi: 10.52163/yhc.v64i2.608.