Nga, P. T., Ái, N. T., Huyền Diệu, B. T., Mi, N. H. và Tuấn Đạt, P. (2021) “THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VỀ PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ CỦA NAM SINH VIÊN LIÊN THÔNG Y ĐA KHOA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH NĂM 2020”, Tạp chí Y học Cộng đồng, 62(3 (2021). doi: 10.52163/jcm.v62i3.59.