Hải, T. T. và Thảo, N. T. (2021) “Thực trạng và những yếu tố ảnh hưởng tới tình trạng suy dinh dưỡng nhẹ cân của trẻ dưới 5 tuổi tại 14 thôn khó khăn thuộc huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng năm 2019.”, Tạp chí Y học Cộng đồng, 62(2 (2021). doi: 10.52163/jcm.v62i2.52.