Hiệp, B. T. ., Hoàng, N. T. X., Mãi, Đỗ V. và Lộc, N. Đức (2021) “THỰC TRẠNG SỬ DỤNG THUỐC TĂNG HUYẾT ÁP CHO BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ”, Tạp chí Y học Cộng đồng, 62(2 (2021). doi: 10.52163/jcm.v62i2.50.