Bun, B. T. ., Vin, B. C. . và Bắc, N. H. . (2022) “MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG TINH TRÙNG CỦA NAM GIỚI VIỆT NAM”, Tạp chí Y học Cộng đồng, 63(7). doi: 10.52163/yhc.v63i7.493.