Yến, Q. T. ., Lâm, Q. H. ., Thụy, Đoàn M. ., Hảo, V. T. ., Trang, N. H. ., Nam, N. T. . và Đức, C. V. . (2022) “ĐẶC ĐIỂM ỐNG SINH TINH VÀ MỐI LIÊN QUAN TỚI THU TINH TRÙNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP MICRO TESE Ở BỆNH NHÂN VÔ TINH KHÔNG DO TẮC”, Tạp chí Y học Cộng đồng, 63(chuyên đề 2-HN Y học Giới tính). doi: 10.52163/yhc.v63i7.484.