Hải, L. N. . (2022) “NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG HẸP BAO QUY ĐẦU Ở TRẺ MẦM NON HUYỆN QUẢNG XƯƠNG TỈNH THANH HÓA”, Tạp chí Y học Cộng đồng, 63(7). doi: 10.52163/yhc.v63i7.483.