Khánh, N. D. ., Tuấn, C. Đắc ., Quang, N. ., Giang, T. H. ., Thảo, N. H. . và Quang, B. V. . (2022) “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT CHẤN THƯƠNG TINH HOÀN TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC”, Tạp chí Y học Cộng đồng, 63(7). doi: 10.52163/yhc.v63i7.482.