Quang, N. ., Ngọc, P. M. ., Việt, Đinh H. ., Cường, T. K. ., Tú, N. A. . và Hiệp, N. T. H. . (2022) “HOẠT ĐỘNG VÀ CHỨC NĂNG TÌNH DỤC NAM GIỚI TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19”, Tạp chí Y học Cộng đồng, 63(7). doi: 10.52163/yhc.v63i7.475.