Loan, P. T. K. . và Hà, V. T. . (2022) “SO SÁNH KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH TRỨNG CÁ ĐỎ THỂ NHẸ VÀ VỪA BẰNG BÔI ACID AZELAIC 10% SO VỚI METRONIDAZOLE 1%”, Tạp chí Y học Cộng đồng, 63(6). doi: 10.52163/yhc.v63i6.470.