Việt, M. Đắc ., Thủy, N. T. . và Oanh, T. T. K. . (2022) “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THAY KHỚP HÁNG TOÀN PHẦN KHÔNG XI MĂNG SỬ DỤNG CHUÔI KHỚP CORAIL Ở BỆNH NHÂN HOẠI TỬ VÔ KHUẨN CHỎM XƯƠNG ĐÙI DƯỚI 50 TUỔI”, Tạp chí Y học Cộng đồng, 63(6). doi: 10.52163/yhc.v63i6.461.