Thu, T. T. . (2022) “TẦN SUẤT, ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA CƠN CẤP MẤT BÙ BETA-KETOTHIOLASE TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG”, Tạp chí Y học Cộng đồng, 63(Chuyên đề tháng 9). doi: 10.52163/yhc.v63iChuyên đề tháng 9.400.