Phương, V. T. . (2022) “MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN MỨC ĐỘ NẶNG CỦA BỆNH TAY CHÂN MIỆNG ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH”, Tạp chí Y học Cộng đồng, 63(chuyên đề 1-BV Nhi Thái Bình). doi: 10.52163/yhc.v63iChuyên đề tháng 9.398.