Đạt, L. M. ., Thắng, N. H. ., Thanh, P. H. . và Thuỷ, C. T. T. . (2022) “THỰC TRẠNG HỒ SƠ BỆNH ÁN NỘI TRÚ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI KHOA NỘI TỔNG HỢP - BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM 2021”, Tạp chí Y học Cộng đồng, 63(4). doi: 10.52163/yhc.v63i4.390.