Linh, H. T. X. ., Vy, L. T. ., Bình, N. T. . và Nghi, V. C. . (2022) “ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIẤC NGỦ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI CAO TUỔI ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM TIỀN GIANG NĂM 2021”, Tạp chí Y học Cộng đồng, 63(2). doi: 10.52163/yhc.v63i2.311.