Dũng, N. V. ., Thịnh, N. T. . và Phú, P. V. . (2022) “BỔ SUNG BỘT ĐA VI CHẤT BIBOMIX CẢI THIỆN KHẨU PHẦN CỦA TRẺ 6-23 THÁNG TUỔI SAU ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP CẤP TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH HÀ NAM NĂM 2016-2018 ”, Tạp chí Y học Cộng đồng, 63(2). doi: 10.52163/yhc.v63i2.296.