Kỷ, N. Đức . (2022) “Đặc điểm rối loạn các thành phần lipid máu ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2”, Tạp chí Y học Cộng đồng, 63(2). doi: 10.52163/yhc.v63i2.295.