Sáng, N. N. . và Đình, T. V. . (2022) “ỨNG DỤNG BỘT NGỌT TRONG CHẾ BIẾN MÓN ĂN NHẰM GIẢM TIÊU THỤ MUỐI – GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ TRONG PHÒNG CHỐNG MỘT SỐ BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM”, Tạp chí Y học Cộng đồng, 63(1). doi: 10.52163/yhc.v63i1.285.